PORTA&ALCARAZ

PORTA & ALCARAZ

PORTA & ALCARAZ és un despatx d’advocats amb una dilatada experiència professional, que ofereix un Servei d’assessorament jurídic multidisciplinari en les diferents branques del dret, proporcionant un servei personalitzat, rigorós, àgil i de qualitat, sota els principis de professionalitat, dedicació i confiança, atenent les necessitats de consultoria i assessorament jurídic d’empreses i particulars.

LES CARACTERÍSTIQUES DE PORTA&ALCARAZ

ESTRATÈGIA

Coordinem les accions i maniobrem adequadament amb ètica professional per tal d’aconseguir una finalitat.

ASSESSORAMENT

El principi bàsic d’un bon assessorament és saber escoltar i, posteriorment, dissenyar una estratègia resolutiva.

EXPERIÈNCIA

Un despatx d’advocats amb experiència, amb coneixement de la realitat adquirida per l’ús, la pràctica i la participació.

PROFESSIONALITAT

Sempre actuem d’acord amb les normes deontològiques i els deures de la professió, amb ètica professional i equànimement.

MISIÓ

Atenció personalitzada i màxima dedicació destinada a un objectiu: La millor defensa jurídica dels interessos dels nostres clients.

VISIÓ

Tractem de donar la major informació als nostres clients perquè tinguin elements de judici suficient que els permeti escollir la via més afina a la defensa dels seus interessos.

VALORS

Professionalitat, dedicació, compromís, confiança, rigor, qualitat, eficàcia, lleialtat, honestedat, agilitat, proximitat.

CONTACTA AMB NOSALTRES