Dret Laboral

DRET LABORAL

En matèria laboral oferim els nostres serveis jurídics en les diferents problemàtiques que puguin sorgir tant a treballadors com empreses en l’àmbit del dret laboral i de la seguretat social, abastant matèries tals com acomiadaments, sancions, reclamació de quantitat, accidents laborals, malalties professionals, prestacions a la Seguretat Social, etc.

ASSESSORAMENT I DEFENSA EN MÀTERIA D’ACOMIADAMENTS, EXTINCIÓ DE CONTRACTES I SANCIONS

RECLAMACIONS DE QUANTITAT

TRAMITACIÓ I RECLAMACIÓ DE PRESTACIONS DAVANT LA SEGURETAT SOCIAL (INCAPACITAT, JUBILACIÓ, VIUDETAT, ORFANDAT)

ASSESSORAMENT EN  MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

IMPUGNACIÓ D’ACTES D’INFRACCIÓ I LIQUIDACIÓ

TRAMITACIÓ I RECLAMACIÓ DE PRESTACIONS DAVANT EL FOGASA

ASSESSORAMENT I DEFENSA JURÍDICA EN MATÈRIA D’ACCIDENTS LABORALS I MALALTIES PROFESSIONALS.

CONTACTA AMB NOSALTRES