Els Nostres Serveis

Dret Penal, Civil, Contenciosos-Administratius i Laboral.

Serveis...

Porta & Alcaraz

Aquests són els nostres serveis.

Dret Penal

El dret penal comprèn el conjunt de normes jurídiques que defineixen determinades conductes com a infraccions (delictes o faltes) i disposa l’aplicació de sancions (penes i mesures de seguretat) als qui el cometen. Defensa lletrada en delictes de robatori, furts, estafes, apropiació indeguda, lesions, violència de gènere, etc.

Dret Civil

El dret civil és el dret privat en general; regula totes aquelles qüestions per les quals no hi ha un dret especial, tracta de totes aquelles qüestions relacionades amb contractes, reclamacions, dret de la família, estat de les persones, interessos privats i moltes altres. Defensa lletrada en procediments de divorci, guarda i custòdia, reclamacions de quantitat, defectes constructius, herències, accidents de circulació, etc.

Tens Dubtes?

Si requereix un advocat per resoldre els assumptes jurídics contacteu amb el nostre despatx, sense compromís, i estudiarem la seva situació així com les solucions legals a adoptar.

Dret Contenciós-Administratiu

El dret contenciós administratiu és aquell que regula les relacions jurídiques existents entre els ciutadans i les diferents administracions públiques i d’aquestes entre si. Defensa lletrada en matèria de sancions, impugnació de resolucions, reclamacions de responsabilitat patrimonial, llicències dactivitats, etc.

Dret Laboral

El dret laboral regula les relacions jurídiques entre treballadors i empresaris, així com entre la Seguretat Social i els seus beneficiaris. Defensa lletrada en matèria d’acomiadaments, sancions, reclamació de quantitat, accidents laborals, malalties professionals, prestacions a la Seguretat Social, etc.

Alguns dels Nostres Clients

Contacte

El Vendrell

Progrés, 35
Ap. Correus 446
43700 El Vendrell - Tarragona

Tarragona

Avda. Marqués Montoliu, 5-baixos
42002 Tarragona

Telèfon de Contacte

977 18 13 37

Mail de Contacte

info@porta-alcaraz.com

Kit Digital...
Envíar WhatsApp...
1
¿Necesitas ayuda?
Porta & Alcaraz
Hola... ¿En qué podemos ayudarte?...
Skip to content