Dret Contenciós-Administratiu

El dret contenciós administratiu s’exerceix davant dels jutjats i els tribunals d’aquest ordre judicial, en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta al dret administratiu, s’entén com a control a l’actuació de l’Administració.

Dret Contenciós-Administratiu

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Responsabilitat patrimonial de l'Administració

Es refereix a totes les reclamacions basades en lactuació negligent de l’Administració o en el funcionament normal o anormal dels serveis públics.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Recursos ordinaris

La tramitació de tots els recursos dins del procediment administratiu comú així com procediments abreujats i recursos ordinaris en l’àmbit del procediment contenciós administratiu.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Urbanisme

Es correspon amb totes les actuacions en matèria durbanisme, ja sigui per llicències dobra o edificació així com juntes de compensació o cooperació.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Reclamacions tributàries

Fa referència als recursos contra liquidacions a l’àmbit públic ja sigui per la no subjecció o per la quantia de les mateixes cursant el preceptiu recurs de reposició i el recurs contenciós administratiu.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Plusvàlues

Tota l’actual problemàtica corresponent a l’impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana (IITNU), conegut popularment com a plusvàlua.

Tens dubtes?

Si requereix un advocat per resoldre els assumptes jurídics contacteu amb el nostre despatx, sense compromís, i estudiarem la seva situació així com les solucions legals a adoptar.

Contacte

El Vendrell

Progrés, 35
Ap. Correus 446
43700 El Vendrell - Tarragona

Tarragona

Avda. Marqués Montoliu, 5-baixos
42002 Tarragona

Telèfon de Contacte

977 18 13 37

Mail de Contacte

info@porta-alcaraz.com

Kit Digital...
Envíar WhatsApp...
1
¿Necesitas ayuda?
Porta & Alcaraz
Hola... ¿En qué podemos ayudarte?...
Skip to content