Dret Civil

El dret civil és el conjunt de normes jurídiques i principis que regulen les relacions personals o patrimonials entre persones privades, tant físiques com jurídiques, de caràcter privat i públic, així com les normes i principis que regulen les relacions més generals i quotidianes de la vida de les persones.

Dret Civil

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Successions

Es refereix a tots els temes relacionats amb herències, testaments, intestades, reclamacions de legítimes, etc., tant notarials com judicials.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Reclamacions de quantitat

Correspon a totes aquelles reclamacions pecuniàries que es converteixin en particulars com a empreses tant des del punt de vista del deutor com del creditor, en accidents de circulació, impagaments, clàusules sòl, preferents, etc.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Recursos

Qualsevol tipus de recurs que s’hi interposi, ja sigui d’apel·lació, cassació, queixa, reposició, etc.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Família

Es refereix a tots els temes relacionats amb divorcis i separacions, procediments de guarda i custòdia legal, prestació d’aliments i pensions compensatòries, així com qualsevol altre tema relacionat entre cònjuges o entre progenitors i menors.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Execucions hipotecàries

Aquest tema malauradament molt comú avui dia, fa referència a l’oposició dels procediments judicials iniciats per les entitats bancàries en reclamació de préstecs hipotecaris, per clàusules abusives, interessos desproporcionats o qualsevol altre motiu d’oposició.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Obligacions de fer

Es refereix a qualsevol reclamació per obligar a fer alguna cosa, ja sigui material o personal.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Desnonaments

Tot allò corresponent a la problemàtica amb els arrendaments i la pertinent tramitació del desnonament per falta de pagament, incompliment de contracte, precari, etc., així com tota la problemàtica amb la possessió i la propietat.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Contractes

Es tramita tota mena de contractes: arres penitencials, arres confirmatòries, compravendes, arrendaments, opció de compra, reconeixement de deute, etc.

Porta & Alcaraz... Despatx d'Advocats...

Jurisdicció voluntària

Es refereix a la tramitació de diferents tipus de procediments que han patit una transformació des de l’aprovació de la recent llei sobre aquesta qüestió, que inclou matèries com la incapacitació civil, venda de béns de menors, rendició de comptes, filiacions, tuteles, conciliacions, etc.

Tens dubtes?

Si requereix un advocat per resoldre els assumptes jurídics contacteu amb el nostre despatx, sense compromís, i estudiarem la seva situació així com les solucions legals a adoptar.

Contacte

El Vendrell

Progrés, 35
Ap. Correus 446
43700 El Vendrell - Tarragona

Tarragona

Avda. Marqués Montoliu, 5-baixos
42002 Tarragona

Telèfon de Contacte

977 18 13 37

Mail de Contacte

info@porta-alcaraz.com

Kit Digital...
Envíar WhatsApp...
1
¿Necesitas ayuda?
Porta & Alcaraz
Hola... ¿En qué podemos ayudarte?...
Skip to content