Avís Legal

Informació general
En compliment de la llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic:
Titular de la pàgina web: Antoni Porta Pàmies amb NIF 39.721.035-N
Porta & Alcaraz està domiciliada al Vendrell, al Carrer Progrés, nombre 35. Direcció de correu electrònic de contacte: info@porta-alcaraz.com és l’adreça web de portaalcaraz.com mitjançant la qual ofereix als usuaris d’Internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix. Tel. 977 18 13 37.

Propietat intel·lectual
© Copyright Porta & Alcaraz, tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquest lloc web són propietat d’Antoni Porta Pàmies amb NIF 39.721.035-N. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Tampoc s’autoritza:
* Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertanyi a Antoni Porta Pàmies per mitjà de “framing” “.
* La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és d’Antoni Porta Pàmies mitjançant “in line linking”.
* L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Antoni Porta Pàmies conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i dels enllaços
Porta & Alcaraz no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ aviso.Porta & Alcaraz no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. L’única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

Dades de caràcter personal: política de privacitat
Les dades que l’usuari faciliti voluntàriament a través d’aquesta pàgina web, seran objecte de tractament automatitzat i s’incorporaran a un fitxer propietat d’Antoni Porta Pàmies amb NIF 39.721.035-N a utilitzar les seves dades personals per funcions comercials, permetent enviar informacions publicitàries relacionades amb seus productes i serveis. Les seves dades podran ser cedides a altres empreses amb finalitats promocionals i publicitàries. Segons estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, qualsevol usuari pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals facilitades, dirigint-se per escrit a:
Antoni Porta Pàmies
C /: Progrés, 35 Ap.Correus 446
43700 El Vendrell – Tarragona
info@porta-alcaraz.com

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament d’aquest lloc web recull, en el curs normal del seu exercici, algunes dades personals la transmissió està implícita en l’ús dels protocols de comunicació d’Internet. Es tracta d’informació que no és obtinguda per ésser associada a interessats identificats, però que per la seva naturalesa podrien, mitjançant la seva elaboració o associació amb dades de tercers, permetre’n la identificació. Aquestes dades s’utilitzen amb l’exclusiva finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del lloc web, així com també per controlar el seu correcte funcionament tècnic i es cancel·len immediatament després de la seva elaboració.

Llei i jurisdicció aplicable
Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.