PRESENTACIÓ DEL BUFET

PORTA & ALCARAZ és un despatx d’advocats amb una dilatada experiència professional, que ofereix un Servei d’assessorament jurídic multidisciplinari en les diferents branques del dret, proporcionant un servei personalitzat, rigorós, àgil i de qualitat, sota els principis de professionalitat, dedicació i confiança, atenent les necessitats de consultoria i assessorament jurídic d’empreses i particulars.

MISSIÓ

Atenció personalitzada i màxima dedicació destinada a un objectiu: La millor defensa jurídica dels interessos dels nostres clients.

VISIÓ

Tractem de donar la major informació als nostres clients perquè tinguin elements de judici suficient que els permeti escollir la via més afina a la defensa dels seus interessos.

VALORS

Professionalitat, dedicació, compromís, confiança, rigor, qualitat, eficàcia, lleialtat, honestedat, agilitat, proximitat.

TENS DUBTES

Si requereix d’un advocat per resoldre els assumptes jurídics contacti amb el nostre despatx, sense compromís, i estudiarem la seva situació així com les solucions legals a adoptar.

Et respondrem tots els dubtes en temes legals que necessitis. Posa’t en contacte amb nosaltres o consulta el FAQ.

Et respondrem tots els dubtes en temes legals que necessitis. Posa’t en contacte amb nosaltres o consulta el FAQ.

LES CARACTERÍSTIQUES DE PORTA&ALCARAZ

ESTRATÈGIA

Coordinem les accions i maniobrem adequadament amb ètica professional per tal d’aconseguir una finalitat.

ASSESSORAMENT

El principi bàsic d’un bon assessorament és saber escoltar i, posteriorment, dissenyar una estratègia resolutiva.

EXPERIÈNCIA

Un despatx d’advocats amb experiència, amb coneixement de la realitat adquirida per l’ús, la pràctica i la participació.

PROFESSIONALITAT

Sempre actuem d’acord amb les normes deontològiques i els deures de la professió, amb ètica professional i equànimement.

PENAL

El Dret Penal comprèn el conjunt de normes jurídiques que defineixen determinades conductes com infraccions (delictes o faltes) i disposa l’aplicació de sancions (penes i mesures de seguretat) als que ho cometen. Defensa lletrada en delictes de robatori, furts, estafes, apropiació indeguda, lesions, violència de gènere, etc.

CIVIL

El Dret Civil és el dret privat en general; regula totes aquelles qüestions per les que no hi ha un Dret especial, tracta de totes aquelles qüestions relacionades amb contractes, reclamacions, dret de la família, estat de les persones, interessos privats i moltes d’altres. Defensa lletrada en procediments de divorci, guarda i custòdia, reclamacions de quantitat, defectes constructius, herències, accidents de circulació, etc.

CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

El Dret Contenciós administratiu és aquell que regula les relacions jurídiques existents entre els ciutadans i les diferents Administracions Públiques i d’aquestes entre sí. Defensa lletrada en matèria de sancions, impugnació de resolucions, reclamacions de responsabilitat patrimonial, llicències d’activitats, etc.

LABORAL

El Dret Laboral regula les relacions jurídiques entre treballadors i empresaris així com entre la Seguretat Social i els seus beneficiaris. Defensa lletrada en matèria d’acomiadaments, sancions, reclamació de quantitat, accidents laborals, malalties professionals, prestacions a la Seguretat Social, etc.

CONTACTA AMB NOSALTRES

T. +34 977 18 13 37

C/: Progrés, 35 Ap Correus 446.
43700 El Vendrell - Tarragona

info@porta-alcaraz.com