Dret Contenciós-Administratiu

DRET CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU

El dret contenciós-administratiu s’exerceix davant els jutjats i els tribunals d’aquest ordre judicial, en relació amb l’actuació de les administracions públiques subjecta al dret administratiu, s’entén com un control a l’actuació de l’Administració.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL DE L'ADMINISTRACIÓ

Fa referència a totes les reclamacions basades en l’actuació negligent de l’Administració o en el funcionament normal o anormal dels serveis públics.

RECURSOS ORDINARIS

La tramitació de tots els recursos dins el procediment administratiu comú així com a procediments abreujats i recursos ordinaris en l’àmbit del procediment contenciós-administratiu.

URBANISME

Es correspon amb totes les actuacions en matèria d’urbanisme, ja sigui per llicències d’obra o d’edificació així com juntes de compensació o cooperació.

RECLAMACIONS TRIBUTÀRIES

Fa referència als recursos contra liquidacions dins l’àmbit públic ja sigui per la no subjecció o per la quantia de les mateixes cursant el preceptiu recurs de reposició i el recurs contenciós-administratiu.

PLUSVÀLUES

Tota l’actual problemàtica corresponent a l’Impost Sobre l’Increment dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IITNU), conegut popularment com a plusvàlua.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies ACEPTAR

Aviso de cookies